برای تهیه بهترین انواع پولیش سیلندر لازم است تا عوامل متعددی را مورد بررسی قرار دهید.

شرکت ماشین سازی تهران صنعت ارائه دهنده بهترین انواع ماشین های صنعتی و همچنین پولیش سیلندر می باشد.

این ماشین جهت پولیش و پرداخت نمودن سیلندر و بوش سیلندر انواع موتور ها بکار میرود و بهترین صافی سطح با این دستگاه قابل انجام است و همه سیلندر های سبک و سنگین از دهانه 30 الی 320 میلیمتر را با بهترین سطح پولیش و صیقل می نماید.

این ماشین کم هزینه و مجهز به سیستم هیدرولیکی و کنترل دیجیتال بوده و محدوده کارکرد آن با تنظیم هایی که روی تابلو کنترل وجود دارد بسیار وسیع می باشد و در حین کارکرد بصورت مغناطیسی خطوط و شیار های ضربدری(چپ و راست) دقیق در داخل بوش ایجاد می گردد.

دقت بسیار بالا و سادگی در کارکرد با آن از خصوصیات ویژه دستگاه بوده و سیستم های اضافی(ابزار اندازه گیری و غیره)با سفارش مشتری بر روی آن نصب می گردد.

برای تهیه بهترین انواع دستگاه پولیش سیلندر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.